Διαθέσιμες Εγκαταστάσεις

Γήπεδο Περιστερίου (Σουρή 10)
Δυνατότητα για 6x6 (38x22)
image
Γήπεδο Περιστερίου (Σουρή 10)
Δυνατότητα για 6x6 (38x22)
image
Γήπεδο Περιστερίου (Σουρή 10)
Δυνατότητα για 6x6 (38x22)
image
Γήπεδο Περιστερίου (Σουρή 10)
Δυνατότητα για 6x6 (38x22)
image
Γήπεδο Χαιδαρίου (Παλατάκι)
Δυνατότητα για 6x6 (38x22)
image
Γήπεδο Αιγάλεω (πρώην Αλέο, 2 γήπεδα)
Δυνατότητα για 2 6x6 (40x23) ή 1 8x8 (55x40)
image
Γήπεδο Αιγάλεω (πρώην Αλέο, 2 γήπεδα)
Δυνατότητα για 2 6x6 (40x23) ή 1 8x8 (55x40)
image
Γήπεδο Αιγάλεω (πρώην Αλέο, 2 γήπεδα)
Δυνατότητα για 2 6x6 (40x23) ή 1 8x8 (55x40)
image
Γήπεδο Αιγάλεω (πρώην Αλέο, 2 γήπεδα)
Δυνατότητα για 2 6x6 (40x23) ή 1 8x8 (55x40)
image